1. Home
  2. 2020

Kategorija: Ypatingi pranešimai

2020 kovo 02

„Brangūs vaikai, jūsų tyra ir nuoširdi meilė patraukia mano Motinišką Širdį. Jūsų tikėjimas ir pasitikėjimas dangiškuoju Tėvu – tai kvapios rožės, kurias atnešate man, pati gražiausia rožių puokštė, sudaryta iš jūsų maldų, gailestingumo ir meilės…

2020 vasario 02

„Brangūs vaikai, Dievo sprendimu ir iš Jo meilės esu išrinkta būti Dievo ir jūsų motina. Tačiau mano valia ir iš begalinės meilės Dangiškajam Tėvui bei iš visiško pasitikėjimo Juo mano kūnas tapo Dievo Žmogaus Taure.…

2020 sausio 02

„Brangūs vaikai, žinau, kad esu jūsų gyvenime ir jūsų širdyse. Jaučiu jūsų meilę, girdžiu jūsų maldas ir atiduodu jas savo Sūnui. Tačiau, mano vaikai, savo motiniška meile aš trokštu būti visų savo vaikų gyvenime. Visus…

2019 gruodžio 2

„Brangūs vaikai! Kai žiūriu į jus, mylinčius mano Sūnų, mano širdis prisipildo švelnumo. Aš laiminu jus savo motinišku palaiminimu. Motiniškai laiminu ir jūsų ganytojus – jus, kurie kalbate mano Sūnaus žodžiais, laiminate Jo rankomis ir…

2019 lapkričio 02

„Brangūs vaikai! Mano mylimasis Sūnus visada meldėsi ir šlovino Dangiškąjį Tėvą. Jis visada sakydavo Jam viską ir pasitikėdavo Jo valia. Taip turėtumėte daryti ir jūs, mano vaikai, nes Dangiškasis Tėvas visada išklauso savo vaikus. Viena…

2019 spalio 02

„Brangūs vaikai, per Dangiškojo Tėvo meilę ir valią esu čia, tarp jūsų, kad Motiniškąja meile padėčiau augti tikėjimui jūsų širdyje, kad galėtumėte iš tiesų suvokti žemiškojo gyvenimo tikslą ir didybę dangiškojo. Vaikai mano, žemiškas gyvenimas…

2019 rugsėjo 02

„Brangūs vaikai, melskitės! Melskitės rožinį kiekvieną dieną – tai žiedų vainikas, kuris mane, kaip Motiną, tiesiogiai sujungia su jūsų skausmais, kentėjimais, norais ir viltimi. Mano meilės apaštalai, esu su jumis dėka mano Sūnaus malonės ir…

2019 rugpjūčio 02

„Brangūs vaikai, didi yra meilė mano Sūnaus. Jeigu pažinotumėte Jo meilės didybę nenustotumėte Jo garbinti ir Jam dėkoti. Jis visuomet gyvas su jumis Eucharistijoje, nes Eucharistija yra Jo Širdis. Eucharistija yra tikėjimo Širdis. Jis niekada…

2019 liepos 02

„Brangus vaikai, Gailestingojo Tėvo valia aš jums daviau ir vis dar duosiu akivaizdžius savo motiniško buvimo ženklus. Vaikai mano, tai yra motiniškas troškimas išgydyti sielas. Tai troškimas, kad kiekvienas mano vaikas turėtų tikrą tikėjimą, kad…

2019 birželio 02

„Brangūs vaikai, tik tyra ir atvira širdis padės jums iš tiesų pažinti mano Sūnų, o visiems, kurie nepažino Jo meilės, ją padės pažinti per jus. Tik meilė padės suprasti, kad ji yra stipresnė už mirtį,…

2019 gegužės 02

„Brangūs vaikai, su motiniška meile kviečiu jus tyra ir atvira širdimi, su visišku pasitikėjimu, atsiliepkite didžiai mano Sūnaus meilei. Aš žinau Jo meilės didybę. Aš Jį nešiojau savyje – Ostiją širdyje, pasaulio Šviesą ir Meilę.…

2019 balandžio 02

„Brangūs vaikai, kaip motina, kuri pažįsta savo vaikus, žinau, kad šaukiatės mano Sūnaus. Žinau, kad šaukiatės teisingumo, taikos, to kas švaru ir neapgaulinga. Ir todėl aš, kaip motina, iš Dievo meilės, kreipiuosi į jus ir…

2019 kovo 02

„Brangūs vaikai, vadinu jus mano meilės apaštalais. Rodau jums savo Sūnų, kuris yra tikra taika ir tikra meilė. Kaip motina, iš Dievo malonės, trokštu vesti jus pas Jį. Todėl, mano vaikai, kviečiu jus stebėti save…

2019 vasario 02

„Brangūs vaikai, Dangiškojo Tėvo meilė ir gėris duoda apsireiškimus, auginančius tikėjimą, kuris paaiškinamas, kaip suteikiantis ramybę, saugumą ir viltį. Taip ir aš, mano vaikai, per Dangiškojo Tėvo gailestingą meilę nuolat iš naujo rodau kelią pas…

2019 sausio 02

„Brangūs vaikai, deja, tarp jūsų, mano vaikų, tiek daug kovų, neapykantos, asmeninių interesų, savanaudiškumo. Vaikai mano, kaip lengvai pamirštate mano Sūnų, Jo žodžius, Jo meilę. Tikėjimas gesta daugelyje sielų, o širdys užvaldomos šio pasaulio materialiniais…