2019 kovo 02

„Brangūs vaikai, vadinu jus mano meilės apaštalais. Rodau jums savo Sūnų, kuris yra tikra taika ir tikra meilė. Kaip motina, iš Dievo malonės, trokštu vesti jus pas Jį. Todėl, mano vaikai, kviečiu jus stebėti save mano Sūnaus atžvilgiu, kad širdimi žvelgtumėte į Jį ir kad širdimi pamatytumėte, kur esate jūs ir kur link eina jūsų gyvenimas. Mano vaikai, kviečiu jus suvokti, kad, dėkodami mano Sūnui, gyvenate Jo meilės ir aukos dėka. Jūs prašote, kad mano Sūnus būtų jums gailestingas, o aš kviečiu gailestingumui jus. Prašote Jo, kad parodytų jums savo gerumą ir jums atleistų, tačiau jau kiek laiko aš prašau jūsų atleisti ir mylėti visus žmones, kuriuos jūs sutinkate. Kai mano žodžius suvoksite širdimi, jūs suprasite ir pažinsite tikrąją meilę ir galėsite tapti tos meilės apaštalais, mano apaštalais, mano brangiais vaikais. Dėkoju jums.“

Read Previous

2019 vasario 02

Read Next

2019 balandžio 02