2019 lapkričio 02

„Brangūs vaikai! Mano mylimasis Sūnus visada meldėsi ir šlovino Dangiškąjį Tėvą. Jis visada sakydavo Jam viską ir pasitikėdavo Jo valia. Taip turėtumėte daryti ir jūs, mano vaikai, nes Dangiškasis Tėvas visada išklauso savo vaikus. Viena širdis vienoje širdyje – meilė, šviesa ir gyvenimas. Dangiškasis Tėvas dovanojo save per vieną žmogaus veidą, ir tas veidas yra mano Sūnaus veidas. Jūs, mano meilės apaštalai, turėtumėte visada nešioti mano Sūnaus veidą savo širdyse ir savo mintyse. Jūs visada turėtumėte galvoti apie Jo meilę ir Jo auką. Turėtumėte melstis, kad visada jaustumėte Jo buvimą, nes, mano meilės apaštalai, tai yra būdas padėti visiems tiems, kurie nepažįsta mano Sūnaus, kurie nepažino Jo meilės. Vaikai mano, skaitykite Evangelijos Knygą. Tai visada yra kažkas nauja, tai, kas sieja jus su mano Sūnumi, kuris gimė, kad atneštų gyvenimo žodžius visiems mano vaikams ir pasiaukotų už visus. Mano meilės apaštalai, nešini meile mano Sūnui, neškite meilę ir taiką visiems savo broliams. Nieko neteiskite. Kiekvieną mylėkite iš meilės mano Sūnui. Tokiu būdu jūs pasirūpinsite ir savo siela, o ji yra pats brangiausias dalykas, kuris tikrai priklauso jums. Dėkoju jums!”

Read Previous

2019 spalio 02

Read Next

2019 gruodžio 2