Tėvas Liubo Kurtovičius, OFM

MALDOS LAIKAS (Tėvas Ljubo Kurtovičius,OFM)

2024 m. sausio 25 d. pranešimas „Brangūs vaikai! Tegul šis laikas būna maldos metas“. Mergelė Marija daug kartų kalbėjo apie būtinybę skirti laiko maldai. Laiką

JĖZUS YRA RAMYBĖ

2023 m. gruodžio 25 d. pranešimas „Brangūs vaikai! Aš nešu jums Savo Sūnų Jėzų, kad pripildytų jūsų širdis ramybės, nes Jis yra ramybė. Vaikeliai, ieškokite