Informacija

„Marijos šviesa“ – tai maldos grupė, kurią sudaro žmonės, norintys eiti šventumo keliu Evangelijos ir Mergelės Marijos pranešimų dvasioje. Siekiame, kad mūsų gyvenimas būtų tikėjimo liudijimas kitiems, o Jėzų – pasaulio Šviesą – stengiamės atnešti ten, kur gyvename, ir atnaujinti tikėjimo gyvenimą parapijų bendruomenėse ir grupėse.