2019 balandžio 02

„Brangūs vaikai, kaip motina, kuri pažįsta savo vaikus, žinau, kad šaukiatės mano Sūnaus. Žinau, kad šaukiatės teisingumo, taikos, to kas švaru ir neapgaulinga. Ir todėl aš, kaip motina, iš Dievo meilės, kreipiuosi į jus ir kviečiu, kad meldžiantis tyra ir atvira širdimi, patys iš savęs pažintumėte mano Sūnų – Jo meilę, Jo gailestingą Širdį. Mano Sūnus visame kame matė grožį. Jis ieško visose sielose gėrio, net to mažiausio, šiek tiek užslėpto, kad atleistų blogį. Ir todėl, vaikai mano, mano meilės apaštalai, kviečiu jus garbinti Jį, nuolat Jam dėkoti ir būti vertais, nes Jis kalba jums dieviškus žodžius, Dievo žodžius, žodžius skirtus visiems ir amžiams. Todėl, vaikai mano, gyvenkite džiaugsmu, draugiškumu, vienybe ir tarpusavio meile. Štai ko jums reikia šiandieniniame pasaulyje. Tokiu būdu jūs tapsite mano meilės apaštalais. Tokiu būdu jūs liudysite mano Sūnų teisingai. Dėkoju jums.“

 

Read Previous

2019 kovo 02

Read Next

2019 gegužės 02