2019 vasario 02

„Brangūs vaikai, Dangiškojo Tėvo meilė ir gėris duoda apsireiškimus, auginančius tikėjimą, kuris paaiškinamas, kaip suteikiantis ramybę, saugumą ir viltį. Taip ir aš, mano vaikai, per Dangiškojo Tėvo gailestingą meilę nuolat iš naujo rodau kelią pas savo Sūnų – į amžinąjį išganymą. Gaila, tačiau daug mano vaikų nenori manęs klausyti, daug mano vaikų dvejoja. O aš, aš visada esu laike ir virš laiko, šlovinau Viešpatį už viską, ką Jis padarė manyje ir per mane. Mano Sūnus atiduoda save jums, laužia su jumis duoną, teikia jums amžino gyvenimo žodžius, kad juos neštumėte visiems. O jūs, mano vaikai, mano meilės apaštalai, ko jūs bijote, jei mano Sūnus yra su jumis? Atiduokite Jam savo sielas, kad Jis galėtų būti jose ir galėtų jus paversti tikėjimo liudytojais, meilės liudytojais. Vaikai mano, gyvenkite Evangelija, gyvenkite gailestingąja meile artimui, o virš visko, gyvenkite meile Dangiškajam Tėvui. Vaikai mano, nesate suvienyti atsitiktinai. Dangiškasis Tėvas nieko nesuvienija atsitiktinai. Mano Sūnus kalba jūsų sieloms. Aš kalbu jūsų širdims. Kaip motina sakau jums, sekite manimi, mylėkite vienas kitą, liudykite. Nebijokite savu pavyzdžiu ginti tiesą, Dievo Žodį, kuris yra amžinas ir niekada nekinta. Mano vaikai, tiems, kurie veikia gailestingos meilės ir tiesos šviesoje, padeda dangus ir jie nėra vieni. Mano meilės apaštalai, tegul jus visada atpažįsta kitų tarpe iš jūsų paslaptingumo, meilės ir ramybės. Aš esu su jumis. Dėkoju jums.“

Read Previous

2019 sausio 02

Read Next

2019 kovo 02