1. Home
  2. Tėvas Slavko Barbaričius, OFM

Kategorija: APMĄSTYMAI

Tėvas Slavko Barbaričius, OFM
Malda  Marijai prieš  mišias(Tėvas Slavko Barbaričius) OFM)

Malda  Marijai prieš  mišias(Tėvas Slavko Barbaričius) OFM)

  Marija, Tu esi Vyriausiojo kunigo Jėzaus Kristaus motina. Dėl Apreiškimo metu ištartų žodžių: „Štai Aš, Viešpaties tarnaitė“, Jėzus, dieviškasis Žodis, tapo kūnu ir pradėjo savo eucharistinį buvimą su mumis. Tai Jam buvo įmanoma, nes…

Teresa Gažiova
Aš jus vedu ir myliu(Terezia Gažiova)

Aš jus vedu ir myliu(Terezia Gažiova)

Маrija džiaugiasi ir dėkoja Dievui, kadangi Jis leidžia Jai mus vesti ir mylėti. Motiniškos meilės kupina Ji apkabina kiekvieną iš mūsų. „Mano vaikai, būkite mano meilės meile“, – sako Ji viename pranešime. Mes, kaip ir…

Tėvas Liubo Kurtovičius, OFM
GRĮŽKITE PRIE MALDOS ŠEIMOJE (Tėvas Liubo Kurtovičius, OFM)

GRĮŽKITE PRIE MALDOS ŠEIMOJE (Tėvas Liubo Kurtovičius, OFM)

   2024 m. birželio 25 d. pranešimas „Brangūs vaikai! Kartu su jumis džiaugiuosi ir dėkoju Dievui, kad Jis vis dar leidžia Man būti su jumis,  jus vesti ir mylėti. Vaikeliai, taikai gresia pavojus, o šeima puolama.…

Tėvas Liubo Kurtovičius, OFM
Kviečiu jus melstis širdimi (Tėvas Liubo Kurtovičius, OFM)

Kviečiu jus melstis širdimi (Tėvas Liubo Kurtovičius, OFM)

2024 metų gegužės 25 dienos pranešimas Brangūs vaikai! Šiuo malonės laiku kviečiu jus melstis širdimi. Vaikeliai, kurkite maldos grupes, kuriose  skatinsite vieni kitus siekti gėrio ir augti džiaugsme.  Vaikeliai, esate dar toli. Todėl iš naujo atsiverskite…

Teresa Gažiova
Burkitės į maldos grupes (Teresa Gažiova)

Burkitės į maldos grupes (Teresa Gažiova)

„Aš išklausiau tavęs priimtinu metu, Aš tau pagelbėjau išganymo dieną.“(2 Kor 6,2), kartojame mes, atsigręždami į beveik 43 metus trunkančius Mergelės Marijos apsireiškimus Medžiugorjėje. „Atverkite savo širdis. Šis laikas, kol Aš vis dar esu su…

Tėvas Slavko Barbaričius, OFM
Pasiruošimas Mišioms. Skausmingosios paslaptys (tęsinys) (Tėvas Slavko Barbaričius, OFM)

Pasiruošimas Mišioms. Skausmingosios paslaptys (tęsinys) (Tėvas Slavko Barbaričius, OFM)

4. Jėzus neša savo kryžių kantriai ir mylėdamas Dėkoju, kad Tu paėmei nešti savo kryžių. Jis buvo sunkus. Tu buvai nuvargęs ir žaizdotas, bet priėmei ir ėmeisi nešti kryžių su meile. (Dabar pabūsiu mąstydamas apie…

APMĄSTYMAI
Šiuo malonės metu Aš kviečiu jus melstis širdimi (tėvas Маrinko Šakotа, OFM)

Šiuo malonės metu Aš kviečiu jus melstis širdimi (tėvas Маrinko Šakotа, OFM)

2024 m. gegužės 25 d. pranešimas „Brangūs vaikai! Šiuo malonės metu Aš kviečiu jus melstis širdimi. Vaikeliai, kurkite maldos grupes, kuriose skatinsite vieni kitus daryti gera ir augti džiaugsme. Vaikeliai, jūs dar toli. Todėl atsiverskite…

APMĄSTYMAI
Pasiruošimas Mišioms. Skausmingosios paslaptys (tęsinys, Tėvas Slavko Barbaričius, OFM)

Pasiruošimas Mišioms. Skausmingosios paslaptys (tęsinys, Tėvas Slavko Barbaričius, OFM)

4. Jėzus neša savo kryžių kantriai ir mylėdamas Dėkoju, kad Tu paėmei nešti savo kryžių. Jis buvo sunkus. Tu buvai nuvargęs ir žaizdotas, bet priėmei ir ėmeisi nešti kryžių su meile. (Dabar pabūsiu mąstydamas apie…

Teresa Gažiova
BURKITĖS Į MALDOS GRUPES (Terezia Gažiova)

BURKITĖS Į MALDOS GRUPES (Terezia Gažiova)

„Aš išklausiau tavęs priimtinu metu, Aš tau pagelbėjau išganymo dieną.“(2 Kor 6,2), kartojame mes, atsigręždami į beveik 43 metus trunkančius Mergelės Marijos apsireiškimus Medžiugorjėje. „Atverkite savo širdis. Šis laikas, kol Aš vis dar esu su…

Tėvas Liubo Kurtovičius, OFM
KVIEČIU JUS MELSTIS ŠIRDIMI (Tėvas Ljubo Kurtovičius, OFM)

KVIEČIU JUS MELSTIS ŠIRDIMI (Tėvas Ljubo Kurtovičius, OFM)

2024 metų gegužės 25 dienos pranešimas Brangūs vaikai! Šiuo malonės laiku kviečiu jus melstis širdimi. Vaikeliai, kurkite maldos grupes, kuriose skatinsite vieni kitus siekti gėrio ir augti džiaugsme. Vaikeliai, esate dar toli. Todėl iš naujo…

APMĄSTYMAI
Pasiruošimas Mišioms. Kančios slėpiniai (Tėvas Slavko Barbaričius, OFM, tęsinys)

Pasiruošimas Mišioms. Kančios slėpiniai (Tėvas Slavko Barbaričius, OFM, tęsinys)

2. Jėzus nuplakamas Piloto teisme Nuosprendis buvo aiškus: nuplakti! Ir prasidėjo plakimas. Kariai buvo apmokyti. Jie smūgiavo paeiliui, skaičiuodami kirčius, ir su kiekvienu iš jų Tavo kūne daugėjo žaizdų. Tu tapai viena didele žaizda. Tu…

Teresa Gažiova
Būkite malda (Teresa Gažiova)

Būkite malda (Teresa Gažiova)

Ačiū Dievui, kiekvieną vakarą virš Medžiugorjės atsiveria dangus, o Taikos karalienė, mūsų Motina, ateina su mumis melstis. Regėtojų liudijimu, Ji beveik visada atrodo džiaugsminga. Prasidėjus karui Ukrainoje ir Palestinoje, Dievo Motinos veide atsirado rūpestis dėl…

Tėvas Liubo Kurtovičius, OFM
AŠ SU JUMIS IR MYLIU JUS (Tėvas Ljubo Kurtovičius, OFM)

AŠ SU JUMIS IR MYLIU JUS (Tėvas Ljubo Kurtovičius, OFM)

2024 m. balandžio 25 d. pranešimas „Brangūs vaikai! Aš esu su jumis, kad pasakyčiau, jog jus myliu ir kviečiu melstis, nes šėtonas yra stiprus ir kiekvieną dieną jo stiprybė auga per tuos, kurie pasirinko mirtį…

Tėvas Liubo Kurtovičius, OFM
Būkite MALDA, ŠVIESA IR LIUDYTOJAI (Tėvas Ljubo Kurtovičius, OFM)

Būkite MALDA, ŠVIESA IR LIUDYTOJAI (Tėvas Ljubo Kurtovičius, OFM)

“Brangūs vaikai! Šiuo malonės metu melskitės su manimi, kad gėris laimėtų jumyse ir aplink jus. Ypatingu būdu, vaikeliai, melskitės susivieniję su Jėzumi Jo Kryžiaus kelyje. Melskitės už šią žmoniją, kuri klajoja be Dievo ir be…

Tėvas Slavko Barbaričius, OFM
KANČIOS PASLAPTYS (Tėvas Slavko Barbaričius, OFM)

KANČIOS PASLAPTYS (Tėvas Slavko Barbaričius, OFM)

Mes ir toliau ruošiamės mišioms. Šios paslaptys supažindina mus su kančios slėpiniu. Šventosios Mišios yra Naujojo Testamento auka be kraujo. Kristus visiškai save atiduoda už mus. Gerai būtent per rožinio maldą širdimi įžengti į Jo…