2020 sausio 02

„Brangūs vaikai, žinau, kad esu jūsų gyvenime ir jūsų širdyse. Jaučiu jūsų meilę, girdžiu jūsų maldas ir atiduodu jas savo Sūnui. Tačiau, mano vaikai, savo motiniška meile aš trokštu būti visų savo vaikų gyvenime. Visus savo vaikus aš trokštu surinkti aplink save, po savo motiniškuoju apsiaustu. Todėl kviečiu jus ir vadinu jus mano meilės apaštalais, kad padėtumėte man. Vaikai mano, mano Sūnus ištarė žodžius „Tėve mūsų“ – mūsų Tėve, kuris esi visur ir mūsų širdyse, nes Jis nori išmokyti jus melstis žodžiais bei su jausmu. Jis trokšta, kad jūs kaskart būtumėte geresni, kad gyventumėte gailestingąja meile, kuri yra malda ir beribė auka už kitus. Mano vaikai, dovanokite mano Sūnui savo meilę artimui, dovanokite paguodos, užuojautos žodžius ir teisius darbus artimui. Mano meilės apaštalai, visa, ką dovanojate kitiems, mano Sūnus priima kaip dovaną. Ir aš esu su jumis, nes mano Sūnus nori, kad mano meilė, kaip šviesos spindulys, atgaivintų jūsų sielas, kad padėčiau jums siekti taikos ir amžinosios laimės. Todėl, mano vaikai, mylėkite vienas kitą. Būkite vieningi mano Sūnuje. Būkite Dievo vaikai, kurie visi drauge atvira, tyra ir pilna širdimi taria „Tėve mūsų“. Ir nebijokite! Dėkoju jums!”

Read Previous

2019 gruodžio 2

Read Next

2020 vasario 02