2020 kovo 02

„Brangūs vaikai, jūsų tyra ir nuoširdi meilė patraukia mano Motinišką Širdį. Jūsų tikėjimas ir pasitikėjimas dangiškuoju Tėvu – tai kvapios rožės, kurias atnešate man, pati gražiausia rožių puokštė, sudaryta iš jūsų maldų, gailestingumo ir meilės darbų. Jūs, Mano meilės apaštalai, kurie nuoširdžiai, skaisčia širdimi sekate Mano Sūnumi, jūs, kurie nuoširdžiai Jį mylite, pagelbėkite – tapkite pavyzdžiu tiems, kurie dar nepažino Mano Sūnaus meilės. Bet, mano vaikai, ne tik žodžiais, bet ir darbais ir kilniais jausmais, kuriais jūs garbinate dangaus Tėvą. Mano meilės apaštalai, tai budėjimo laikas ir Aš prašau meilės iš jūsų. Kad jūs nieko neteistumėte, nes dangiškasis Tėvas visus teis. Aš prašau, kad jūs mylėtumėte, skelbtumėte tiesą, nes tiesa sena, ji ne nauja, bet amžina. Ji – tiesa. Ji liudija apie Dievo amžinumą. Atneškite Mano Sūnaus šviesą ir išsklaidykite tamsą, kuri nori vis labiau jus užgožti. Nebijokite. Mano Sūnaus malonės ir meilės dėka Aš esu su jumis. Dėkoju jums.”

Read Previous

2020 vasario 02

Read Next

2020 kovo 18