2019 liepos 02

„Brangus vaikai, Gailestingojo Tėvo valia aš jums daviau ir vis dar duosiu akivaizdžius savo motiniško buvimo ženklus. Vaikai mano, tai yra motiniškas troškimas išgydyti sielas. Tai troškimas, kad kiekvienas mano vaikas turėtų tikrą tikėjimą, kad patirtų stebuklingus patyrimus, gerdami iš mano Sūnaus Žodžių šaltinio – gyvybės Žodžių šaltinio. Vaikai mano, mano Sūnus savąja meile ir auka atnešė į pasaulį tikėjimo šviesą. Jis parodė jums tikėjimo kelią, nes, mano vaikai, tikėjimas išaukština skausmą ir kančią. Tikras tikėjimas daro maldą jautresnę, daro gailestingumo darbus – tai pokalbį, tai išmaldą. Tie mano vaikai, kurie turi tikėjimą – tikrą tikėjimą – yra laimingi, nepaisant visko, nes jie išgyvena dangiškos laimės pradžią žemėje. Todėl, mano vaikai, mano meilės apaštalai, kviečiu jus rodyti tikro tikėjimo pavyzdį, kad neštumėte šviesą ten, kur yra tamsa, kad gyventumėte mano Sūnumi. Mano vaikai, kaip motina sakau jums: jūs negalite eiti tikėjimo keliu ir sekti mano Sūnumi be jūsų ganytojų. Melskitės, kad jie turėtų jėgų ir meilės jus vesti. Tegul jūsų maldos visada būna su jais. Dėkoju jums.“

Read Previous

2019 birželio 02

Read Next

2019 rugpjūčio 02