Kontaktai

Adresas Medžugorjė: 

Udruga Svjetlo Marijino
Fra Bože Ostojiča1
Medjugorje 88 266 Čitluk
Bosna a Hercegovin
Mobile : +387 63 707636
Home : +387 36 650 004
gospa3@gmail.com