2020 vasario 02

„Brangūs vaikai, Dievo sprendimu ir iš Jo meilės esu išrinkta būti Dievo ir jūsų motina. Tačiau mano valia ir iš begalinės meilės Dangiškajam Tėvui bei iš visiško pasitikėjimo Juo mano kūnas tapo Dievo Žmogaus Taure. Aš tarnavau tiesai, meilei ir išganymui. Kaip ir dabar, esu čia, tarp jūsų, kad jus, vaikai mano, mano meilės apaštalai, pakviesčiau būti tiesos nešėjais, kad pakviesčiau jus sava valia ir iš meilės mano Sūnui skleisti Jo žodžius – išganymo žodžius. Kad savo darbais parodytumėte Jo meilę visiems tiems, kurie nepažino mano Sūnaus. Stiprybės rasite Eucharistijoje, mano Sūnuje, kuris maitina jus savo Kūnu ir sustiprina jus savo Krauju. Vaikai mano, sudėkite rankas (maldai) ir žvelkite į kryžių tyloje. Tokiu būdu jūs semiatės tikėjimo, kad galėtumėte jį perteikti, semiatės tiesos, kad galėtumėte atskirti, semiatės meilės, kad gebėtumėte iš tikrųjų mylėti. Vaikai mano, mano meilės apaštalai, sudėkite rankas, žvelkite į kryžių – tik kryžiuje yra išganymas. Dėkoju jums.”

Read Previous

2020 sausio 02

Read Next

2020 kovo 02