2019 rugsėjo 02

„Brangūs vaikai, melskitės! Melskitės rožinį kiekvieną dieną – tai žiedų vainikas, kuris mane, kaip Motiną, tiesiogiai sujungia su jūsų skausmais, kentėjimais, norais ir viltimi. Mano meilės apaštalai, esu su jumis dėka mano Sūnaus malonės ir meilės, ir prašau jūsų melstis. Pasauliui labai reikia jūsų maldų, kad sielos atsiverstų. Su visišku pasitikėjimu atverkite savo širdis mano Sūnui, ir Jis jose įrašys santrauką savo žodžių – ir tai yra meilė. Gyvenkite nenutrūkstamu ryšiu su mano Sūnaus Švenčiausia Širdimi. Vaikai mano, kaip Motina sakau jums: pats laikas atsiklaupti prieš mano Sūnų ir pripažinti Jį savo Dievu, savo gyvenimo centru! Atneškite jam dovanas, kurias Jis myli labiausiai – o tai yra meilė artimui, gailestingumas ir tyros širdys. Mano meilės apaštalai, daugelis mano vaikų dar nepripažįsta mano Sūnaus savo Dievu, nes jie dar nepažino Jo meilės. Bet jūsų malda, kalbama tyra ir atvira širdimi, dovanos, kurias jūs aukojate mano Sūnui, atvers net ir kiečiausias širdis. Mano meilės apaštalai, galia maldos, kalbamos širdimi – galingos maldos, kupinos meilės – keičia pasaulį. Todėl, vaikai mano, melskitės, melskitės, melskitės. Aš esu su jumis. Dėkoju jums!“

Read Previous

2019 rugpjūčio 02

Read Next

2019 spalio 02