2019 birželio 02

„Brangūs vaikai, tik tyra ir atvira širdis padės jums iš tiesų pažinti mano Sūnų, o visiems, kurie nepažino Jo meilės, ją padės pažinti per jus. Tik meilė padės suprasti, kad ji yra stipresnė už mirtį, nes tikroji meilė nugalėjo mirtį ir padarė taip, kad mirties nebeliko. Mano vaikai, atleidimas yra labiausiai išaukštinta meilės forma. Jūs, kaip mano meilės apaštalai, turite melstis, kad būtumėte stiprūs dvasioje ir kad galėtumėte suprasti ir atleisti. Jūs, mano meilės apaštalai, supratimu ir atleidimu rodote meilės ir gailestingumo pavyzdį. Gebėjimas suvokti ir atleisti yra dovana, už kurią būtina melstis ir ją puoselėti. Atleisdami parodote, kad žinote, kaip mylėti. Tik pažvelkite, mano vaikai, kokia Dangiškasis Tėvas didžia meile myli jus, supratimu, atleidimu ir teisingumu, kaip Jis teikia jums mane – jūsų širdžių Motiną. Ir štai aš esu tarp jūsų, kad palaiminčiau jus Motinišku palaiminimu, kad pakviesčiau jus maldai, pasninkui, kad kalbėčiau jums, kad tikėtumėte, kad turėtumėte vilties, kad atleistumėte, kad melstumėtės už savo ganytojus ir, visų pirma, begaliniai mylėtumėte. Mano vaikai, sekite manimi. Mano kelias yra taikos ir meilės kelias, mano Sūnaus kelias. Tai yra kelias, vedantis į mano Širdies triumfą. Dėkoju jums.“

Read Previous

2019 gegužės 02

Read Next

2019 liepos 02