2019 gegužės 02

„Brangūs vaikai, su motiniška meile kviečiu jus tyra ir atvira širdimi, su visišku pasitikėjimu, atsiliepkite didžiai mano Sūnaus meilei. Aš žinau Jo meilės didybę. Aš Jį nešiojau savyje – Ostiją širdyje, pasaulio Šviesą ir Meilę. Vaikai mano, ir mano kreipimasis į jus yra dangiškojo Tėvo meilės ir švelnumo ženklas, viena plati šypsena, pripildyta mano Sūnaus meilės, kvietimas amžinajam gyvenimui. Mano Sūnaus Kraujas išlietas iš meilės jums. Šis brangus Kraujas yra už jūsų išgelbėjimą, už amžiną gyvenimą. Dangiškasis Tėvas sukūrė žmogų amžinai laimei. Jūs, kurie pažįstate mano Sūnaus meilę, kurie sekate Juo, negalite mirti. Gyvenimas nugalėjo, mano Sūnus gyvas. Todėl, mano vaikai, mano meilės apaštalai, tegul malda jums rodo kelią ir būdą skleisti mano Sūnaus meilę – maldą labiausiai išaukštintoje formoje. Mano vaikai, ir kai mėginate išgyventi mano Sūnaus žodžius – melskitės. Kai mylite žmones, kuriuos sutinkate, jūs skleidžiate mano Sūnaus meilę. Meilę – tą, kuri atveria Rojaus vartus. Mano vaikai, nuo pat pradžių meldžiausi už Bažnyčią, todėl prašau jūsų, mano meilės apaštalų, melstis už Bažnyčią ir Jos tarnus, už tuos, kuriuos pakvietė mano Sūnus. Dėkoju jums.“

Read Previous

2019 balandžio 02

Read Next

2019 birželio 02