2019 spalio 02

„Brangūs vaikai, per Dangiškojo Tėvo meilę ir valią esu čia, tarp jūsų, kad Motiniškąja meile padėčiau augti tikėjimui jūsų širdyje, kad galėtumėte iš tiesų suvokti žemiškojo gyvenimo tikslą ir didybę dangiškojo. Vaikai mano, žemiškas gyvenimas yra kelias į amžinybę, į tiesą ir gyvenimą – pas mano Sūnų. Trokštu vesti jus tuo keliu. Jūs, mano vaikai, jūs, kurie nuolat trokštate daugiau meilės, tiesos ir tikėjimo, žinokite, kad yra tik vienas šaltinis, iš kurio galite gerti – pasitikėjimas Dangiškuoju Tėvu, pasitikėjimas Jo meile. Pilnai atsiduokite Jo valiai ir nebijokite. Visa tai, kas yra geriausia jums, visa tai, kas jus veda į amžinąjį gyvenimą, jums bus duota. Jūs suvoksite, kad gyvenimo tikslas ne visada yra norėti ir imti, bet mylėti ir dovanoti. Jūs įgysite tikrą ramybę ir tikrą meilę, tapsite meilės apaštalais ir savo pavyzdžiu padarysite taip, kad tie mano vaikai, kurie nepažįsta mano Sūnaus ir Jo meilės, panorės Jį pažinti. Vaikai mano, mano meilės apaštalai, adoruokite kartu su manimi mano Sūnų ir mylėkite Jį labiau už viską. Stenkitės visuomet gyventi Jo tiesoje. Dėkoju jums!”

Read Previous

2019 rugsėjo 02

Read Next

2019 lapkričio 02