Teresa Gažiova

Aš jus vedu ir myliu(Terezia Gažiova)

Маrija džiaugiasi ir dėkoja Dievui, kadangi Jis leidžia Jai mus vesti ir mylėti. Motiniškos meilės kupina Ji apkabina kiekvieną iš mūsų. „Mano vaikai, būkite mano

Burkitės į maldos grupes (Teresa Gažiova)

„Aš išklausiau tavęs priimtinu metu, Aš tau pagelbėjau išganymo dieną.“(2 Kor 6,2), kartojame mes, atsigręždami į beveik 43 metus trunkančius Mergelės Marijos apsireiškimus Medžiugorjėje. „Atverkite

BURKITĖS Į MALDOS GRUPES (Terezia Gažiova)

„Aš išklausiau tavęs priimtinu metu, Aš tau pagelbėjau išganymo dieną.“(2 Kor 6,2), kartojame mes, atsigręždami į beveik 43 metus trunkančius Mergelės Marijos apsireiškimus Medžiugorjėje. „Atverkite

Būkite malda (Teresa Gažiova)

Ačiū Dievui, kiekvieną vakarą virš Medžiugorjės atsiveria dangus, o Taikos karalienė, mūsų Motina, ateina su mumis melstis. Regėtojų liudijimu, Ji beveik visada atrodo džiaugsminga. Prasidėjus

Atnešu jums Jėzų (Teresa Gažiova)

„Pasauliui reikia Jėzaus, todėl, vaikeliai, ieškokite Jo maldoje.“ Тoks paprastаs ir toks gilus kvietimas. Jėzus romus ir nuolankios širdies. Тas, kuris ieško Jo savo širdies