2023 rugsėjo 25

“Brangūs vaikai! Kviečiu jus stipriai maldai. Modernizmas nori įeiti į jūsų mintis ir pavogti jūsų maldos džiaugsmą ir susitikimus su Jėzumi. Todėl, Mano brangūs vaikeliai, atnaujinkite maldą savo šeimose, kad Mano Motiniška Širdis džiūgautų, kaip buvo pirmomis dienomis, kai jus išsirinkau. Kai jūs atsiliepėte maldomis per visą parą, tada ir Dangus netylėjo, bet šią vietą gausiai apdovanojo taikos ir palaiminimų malonėmis. Dėkoju, kad atsiliepėte į Mano kvietimą.”

Read Previous

2023 rugpjūčio 25

Read Next

2023 spalio 25