2016 Kovo 02

„Brangūs vaikai, mano atėjimas pas jus yra Dangiškojo Tėvo dovana. Jo meilės dėka ateinu, kad padėčiau jums rasti kelią į tiesą, kelią pas mano Sūnų. Ateinu, kad jums patvirtinčiau tiesą. Noriu jums priminti mano Sūnaus žodžius. Jis kalbėjo išganymo žodžius visam pasauliui. Meilės visiems žodžius, meilės, kurią įrodė savąja auka. Tačiau ir šiandien daugelis mano vaikų nepažįsta Jo ir nenori Jo pažinti. Jie yra abejingi. Dėl jų abejingumo mano Širdis skausmingai kenčia. Mano Sūnus nuo pradžios buvo Tėve. Gimdamas žemėje, Jis atnešė dieviškumą, o iš manęs įgavo tai, kas žmogiška. Su Juo pas mus atėjo Žodis. Su Juo pasauliui atėjo šviesa. Ta šviesa, kuri persmelkia širdis, apšviečia, pripildo meilės ir paguodos. Mano vaikai, mano Sūnų gali regėti kiekvienas, kuris Jį myli, nes Jo Veidas matomas sielose, pripildytose meilės Jam. Tad, mano vaikai, mano apaštalai, klausykitės manęs. Atsižadėkite tuštybės ir egoizmo. Negyvenkite tik žemiškais, materialiais reikalais. Mylėkite mano Sūnų ir darykite viską, kad kiti matytų Jo Veidą per jūsų meilę Jam. Aš padėsiu jums pažinti Jį vis giliau. Aš kalbėsiu jums apie Jį. Dėkoju jums.“

Read Previous

2016 Vasario 25

Read Next

2016 Kovo 18