2023 rugpjūčio 25

„Mieli vaikai! Šiuo malonės laiku kviečiu jus melstis širdimi. Vaikeliai, tegul maldoje jūsų širdys kyla į dangų, kad jos pajustų meilės Dievą, kuris jus gydo ir myli jus neišmatuojama meile. Štai kodėl esu su jumis – kad vesčiau jus širdies atsivertimo keliu. Ačiū, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

Read Previous

2023 liepos 25

Read Next

2023 rugsėjo 25