2016 Sausio 25

„Brangūs vaikai! Ir šiandien jus visus kviečiu maldai. Be maldos jūs negalite gyventi, nes malda yra jungtis, priartinanti jus prie Dievo. Todėl, vaikeliai, su nuolankumu širdyje, grįžkite pas Dievą ir prie Jo įsakymų, kad visa širdimi galėtumėte tarti: „teesie kaip danguje, taip ir žemėje“. Jūs, vaikeliai, esate laisvi, kad laisvai apsispręstumėte už Dievą arba prieš Jį. Pažiūrėkite, į kur Šėtonas nori jus įtraukti – į nuodėmę ir vergiją. Todėl, vaikeliai, grįžkite į mano Širdį, kad galėčiau vesti jus pas savo Sūnų Jėzų, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Read Next

2020 m. kovo 18 d. Kasmetinis Dievo Motinos pranešimas Mirjanai Dragićević-Soldo