2016 Kovo 18

„Brangūs vaikai! Iš motiniškos širdies, pripildytos meile jums, mano vaikai, trokštu išmokyti jus visiško pasitikėjimo Dievu Tėvu. Trokštu, kad išmoktumėte vidiniu žvilgsniu ir vidiniu įsiklausymu vykdyti Dievo valią. Trokštu, kad išmoktumėte be ribų pasitikėti Jo gailestingumu ir Jo meile, kaip aš visuomet pasitikėjau. Todėl, mano vaikai, apvalykite savo širdis. Išsilaisvinkite iš visko, kas jus riša prie to, kas yra tik žemiška ir leiskite tam, kas yra iš Dievo formuoti jūsų gyvenimą per jūsų maldą ir auką – taip, kad Dievo Karalystė galėtų būti jūsų širdyje; kad galėtumėte pradėti gyventi Dievo Tėvo darbuose; kad visuomet galėtumėte siekti eiti su mano Sūnumi. Bet dėl viso to, mano vaikai, jūs turite būti vargdieniai dvasioje ir pilni meilės ir gailestingumo. Turite turėti tyras ir kuklias širdis, ir būti visada pasiruošę tarnauti. Mano vaikai, klausykite manęs, aš kalbu jūsų išgelbėjimui. Dėkoju jums.“

Read Previous

2016 Kovo 02

Read Next

2016 kovo 25