2023 spalio 25

„Brangūs vaikai! Blogio, neapykantos ir neramumų vėjai pučia per žemę, kad sunaikintų gyvybes. Štai kodėl Aukščiausiasis atsiuntė mane jums, kad vesčiau jus taikos ir vienybės su Dievu ir žmonėmis keliu. Jūs, vaikeliai, esate mano ištiestos rankos: melskitės, pasninkaukite ir aukokite aukas už taiką. Tai turtas, kurio trokšta kiekviena širdis. Ačiū, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

Read Previous

2023 rugsėjo 25

Read Next

2023 m. lapkričio 1-8 d.: malda už išėjusiuosius