1. Home
  2. 2024

Kategorija: KASMĖNESINIAI PRANEŠIMAI

2024
Dievo Motinos, Taikos Karalienės, pranešimas, 2024 m. birželio 25 d.

Dievo Motinos, Taikos Karalienės, pranešimas, 2024 m. birželio 25 d.

„Brangūs vaikai! Džiaugiuosi su jumis ir dėkoju Dievui, kad Jis leido Man būti su jums, vadovauti ir mylėti jus. Vaikeliai, pasauliui gresia pavojus, šeima puolama. Raginu jus, vaikeliai, grįžti prie maldos šeimoje. Padėkite Šventąjį Raštą…

2024
Taikos Karalienės 2024 m. gegužės 25 d. pranešimas

Taikos Karalienės 2024 m. gegužės 25 d. pranešimas

“Brangūs vaikai! Šiuo malonės laiku kviečiu jus melstis širdimi. Vaikeliai, sukurkite maldos grupeles, kuriose skatinsite vieni kitus siekti gėrio ir augti džiaugsme. Vaikeliai, jūs dar toli. Štai kodėl ir toliau iš naujo atsiverskite ir pasirinkite…

2024
Taikos Karalienės 2024 m. balandžio 25 d. pranešimas

Taikos Karalienės 2024 m. balandžio 25 d. pranešimas

„Brangūs vaikai! Aš esu su jumis, kad pasakyčiau, kad myliu jus ir skatinu maldai, nes šėtonas yra stiprus ir kiekvieną dieną jo jėga stiprėja per tuos, kurie pasirinko mirtį ir neapykantą. Jūs, vaikeliai, būkite malda…

2022 gruodžio 25

„Brangūs vaikai! Šiandien jums atnešu savo Sūnų Jėzų, kad jūs taptumėte Jo taika ir Dangaus ramybės bei džiaugsmo atspindžiu. Vaikeliai, melskite atvirumo priimti taiką, nes daug širdžių yra užvertos širdis perkeičiančios šviesos kvietimui. Esu su…

2022 lapkričio 25

„Brangūs vaikai! Aukščiausiasis atsiuntė mane pas jus mokyti maldos. Malda atveria širdis ir suteikia vilties, o užgimęs tikėjimas yra sustiprinamas. Vaikeliai, su meile kviečiu jus: sugrįškit pas Dievą, nes Dievas yra meilė ir jūsų viltis.…

2022 spalio 25

„Brangūs vaikai! Aukščiausiasis leidžia man būti su jumis, būti jums džiaugsmu ir keliu viltyje, nes žmonija pasirinko mirtį. Štai kodėl Jis atsiuntė mane toliau jus mokyti, kad be Dievo jūs neturite ateities. Vaikeliai, būkite meilės…

2022 gegužės 25

„Brangūs vaikai! Žvelgiu į jus ir dėkoju Dievui už kiekvieną iš jūsų, nes Jis leido man vis dar būti su jumis, padrąsinti jus šventumui. Vaikeliai, taika sutrikdyta, ir šėtonas nori neramumų. Todėl tegul jūsų malda…

2022 balandžio 25

„Brangūs vaikai! Žvelgiu į jus ir matau, kad esate pasiklydę. Todėl kviečiu jus visus: grįžkite pas Dievą, grįžkite prie maldos ir Šventoji Dvasia pripildys jus savąja meile, kuri teikia džiaugsmą širdžiai. Jumyse augs viltis, taip…

2022 kovo 25

„Brangūs vaikai! Girdžiu jūsų šauksmus ir maldas už taiką. Šėtonas daugelį metų kovoja už karą. Štai kodėl Dievas atsiuntė mane tarp jūsų, kad vesčiau jus šventumo keliu, nes žmonija yra kryžkelėje. Kviečiu jus, grįžkite prie…

2022 kovo 18

„Brangūs vaikai! Su motiniška meile kviečiu jus, kad pilni jėgų, tikėjimo ir pasitikėjimo žvelgtumėte į mano Sūnų. Atverkite Jam savo širdis ir nebijokite. Nes mano Sūnus yra pasaulio šviesa ir Jame yra taika ir viltis.…

2022 vasario 25

„Brangūs vaikai! Aš esu su jumis ir mes meldžiamės kartu. Padėkite man, vaikeliai, malda, kad šėtonas nenugalėtų – jo mirties, neapykantos ir baimės galia aplankė Žemę. Todėl, vaikeliai, grįžkite prie Dievo, prie maldos, pasninko ir…

2022 sausio 25

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus grįžti prie asmeninės maldos. Vaikeliai, nepamirškite, kad šėtonas yra stiprus ir nori pritraukti kuo daugiau sielų prie savęs. Štai kodėl būkite budrūs maldoje ir atkaklūs gėryje. Aš esu su jumis…

2021 gruodžio 25

„Brangūs vaikai, jūs esate Dievo vaikai ir jais vadinatės. Jei tik jūsų širdys jaustų tą beribę Dievo meilę jums, jos garbintų Jį ir dėkotų Jam kiekvieną jūsų gyvenimo akimirką. Todėl, vaikeliai, šiandien, šią malonės dieną,…

2021 gruodžio 25

„Brangūs vaikai! Šiandien atnešu jums savo Sūnų Jėzų, kad Jis suteiktų jums savo ramybę. Vaikeliai, be ramybės jūs neturite nei ateities, nei palaimos, tad grįžkite prie maldos, nes maldos vaisius yra džiaugsmas ir tikėjimas, be…

2021 lapkričio 25

„Brangūs vaikai! Esu su jumis šiuo malonės laiku ir kviečiu jus visus būti taikos ir meilės nešėjais šiame pasaulyje, kuriame, vaikeliai, Dievas per mane kviečia jus būti malda ir meile bei rojaus išraiška čia, žemėje.…