2016 balandžio 02

„Brangūs vaikai, tenebūna jūsų širdys užkietintos, uždaros ir pripildytos baimės. Leiskite Mano Motiniškai meilei jas apšviesti, pripildyti meile ir viltimi, kad Aš kaip Motina numalšinčiau jūsų skausmus, nes juos žinau, pati esu juos patyrusi. Skausmas jus pakelia, nes jis – didžiausia malda. Mano Sūnus ypatingai myli tuos, kurie kenčia skausmą. Jis siuntė Mane numalšinti skausmą ir atnešti viltį. Pasikliaukite Juo. Žinau, kad jums tai sunku, nes matote aplink save vis daugiau tamsos. Mano vaikai, tamsą būtina išsklaidyti malda ir meile. Tas, kas meldžiasi ir myli, nebijo, nes turi viltį ir gailestingą meilę, jis mato šviesą ir Mano Sūnų. Kviečiu jus kaip Savo apaštalus: pasistenkite būti gailestingos meilės ir vilties pavyzdžiu. Vėl ir vėl melskite vis stipresnės meilės, nes gailestinga meilė atneša šviesą, išsklaidančią bet kokią tamsą, atneša Mano Sūnų. Nebijokite, jūs nesate vieni, Aš su jumis. Prašau jūsų: melskitės už savo ganytojus, kad meilė jų neapleistų nei sekundei, kad jie su meile darbuotųsi dėl Mano Sūnaus, per Jį ir Jo atminimui.

Dėkoju jums!

Read Previous

2016 kovo 25

Read Next

2016 gegužės 02