1. Home
  2. 2016

Kategorija: 2016

2016
2016 gruodžio 02

2016 gruodžio 02

„Brangūs vaikai, mano Motiniška Širdis verkia, matydama, ką daro mano vaikai. Nuodėmė plinta. Sielos skaistumas yra vis mažiau svarbus. Mano sūnus yra pamirštamas, Jis vis mažiau garbinamas, o mano vaikai yra persekiojami. Todėl jūs, mano…

2016
2016 lapkričio 02

2016 lapkričio 02

„Brangūs vaikai, ateiti pas jus, apsireikšti jums yra didelis mano Motiniškos Širdies džiaugsmas. Tai mano Sūnaus dovana jums. Kaip Motina kviečiu jus: mylėkite mano Sūnų labiau už viską. Tam, kad mylėtumėte Jį visa širdimi, turite…

2016
2016 spalio 02

2016 spalio 02

„Brangūs vaikai, Šventoji Dvasia per Dangiškąjį Tėvą padarė mane Motina – Jėzaus Motina, o tuo pačiu ir jūsų Motina. Todėl ateinu išklausyti jūsų, ištiesti jums savo rankas, duoti jums savo Širdį ir pakviesti jus likti…

2016
2016 rugsėjo 02

2016 rugsėjo 02

„Brangūs vaikai, Savo Sūnaus valia ir dėl motiniškos meilės ateinu pas jus, mano vaikuai, o ypač pas tuos, kurie dar nepažino mano Sūnaus meilės. Ateinu pas jus – tuos, kurie apie mane galvoja, kurie šaukiasi…

2016
2016 rugpjūčio 02

2016 rugpjūčio 02

„Brangūs vaikai, ateinu pas jus, esu jūsų tarpe, idant atiduotumėte man savo rūpesčius, kad nuneščiau juos savo Sūnui. Užtariu jus prieš Jį jūsų pačių labui. Žinau, kad kiekvienas jūsų turi savo rūpesčius, savo išbandymus, todėl…

2016
2016 liepos 02

2016 liepos 02

„Brangūs vaikai, Mano realus, gyvas buvimas jūsų tarpe turėtų padaryti jus laimingus, nes tai yra didžiulė mano Sūnaus meilė. Jis siunčia mane į jūsų tarpą, kad savo motiniška meile užtikrinčiau jums saugumą; kad suvoktumėte, jog…

2016
2016 birželio 02

2016 birželio 02

„Brangūs vaikai, kaip Bažnyčios Motina, kaip jūsų Motina, su šypsena žvelgiu į jus, ateinančius pas mane, besirenkančius apie mane, beieškančius manęs. Mano atėjimas pas jus yra įrodymas, kaip stipriai Dangus jus myli. Jis rodo jums…

2016
2016 gegužės 02

2016 gegužės 02

„Brangūs vaikai! Mano Motiniška Širdis trokšta jūsų tikro atsivertimo ir stipraus tikėjimo, kad galėtumėte skleisti meilę ir ramybę visiems, esantiems aplink jus. Bet, mano vaikai, nepamirškite, kad Dangiškajam Tėvui kiekvienas jūsų esate vienintelis pasaulis. Todėl…

2016
2016 balandžio 02

2016 balandžio 02

„Brangūs vaikai, tenebūna jūsų širdys užkietintos, uždaros ir pripildytos baimės. Leiskite Mano Motiniškai meilei jas apšviesti, pripildyti meile ir viltimi, kad Aš kaip Motina numalšinčiau jūsų skausmus, nes juos žinau, pati esu juos patyrusi. Skausmas…

2016
2016 Kovo 02

2016 Kovo 02

„Brangūs vaikai, mano atėjimas pas jus yra Dangiškojo Tėvo dovana. Jo meilės dėka ateinu, kad padėčiau jums rasti kelią į tiesą, kelią pas mano Sūnų. Ateinu, kad jums patvirtinčiau tiesą. Noriu jums priminti mano Sūnaus…