2016 gegužės 02

„Brangūs vaikai! Mano Motiniška Širdis trokšta jūsų tikro atsivertimo ir stipraus tikėjimo, kad galėtumėte skleisti meilę ir ramybę visiems, esantiems aplink jus. Bet, mano vaikai, nepamirškite, kad Dangiškajam Tėvui kiekvienas jūsų esate vienintelis pasaulis. Todėl leiskite Šventajai Dvasiai nepaliaujamai veikti jumyse. Būkite Mano dvasiškai švariais vaikais. Grožis – dvasingume. Viskas, kas dvasinga, – gyva ir labai gražu. Nepamirškite, kad Mano Sūnus visada yra su jumis Eucharistijoje, kuri yra tikėjimo širdis. Jis ateina ir laužo duoną kartu su jumis, nes, Mano vaikai, Mano Sūnus dėl jūsų numirė, prisikėlė ir vėl ateina. Šie Mano žodžiai jums yra žinomi, nes jie – tiesa, o tiesa nekinta. Tik daug Mano vaikų ją užmiršo. Mano Vaikai, Mano žodžiai ne seni ir ne nauji, jie – amžini. Todėl kviečiu jus, Savo vaikus: gerai įsižiūrėkite į šio laiko ženklus, „surinkite sulaužytus kryžius” ir būkite atsivėrimo apaštalais. Dėkoju jums!

Read Previous

2016 balandžio 02

Read Next

2016 gegužės 25