1. Home
  2. 2016

Kategorija: 2016

2016 gruodžio 25

„Brangūs vaikai, šiandien, šią malonės dieną, ypatingu būdu kviečiu jus melstis už taiką. Vaikai, aš atėjau čia kaip Taikos Karalienė ir tiek kartų kviečiau jus melstis už taiką. Tačiau, vaikai, jūsų širdys yra neramios. Nuodėmė…

2016 gruodžio 25

„Brangūs vaikai! Su dideliu džiaugsmu šiandien nešu jums savo Sūnų Jėzų, kad jums padovanotų savąją taiką ir ramybę. Atverkite savo širdis, vaikeliai, ir džiūgaukite, kad galite Jį priimti. Dangus yra su jumis ir kovoja už…

2016 lapkričio 25

„Brangūs vaikai! Šiandien vėl kviečiu jus grįžti prie maldos. Šiuo malonės metu Dievas leido man vesti jus į šventumą ir į paprastą gyvenimą, kad mažuose dalykuose atrastumėte Dievą Kūrėją, kad pamiltumėte Jį, ir jūsų gyvenimas…

2016 spalio 25

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus: melskitės už taiką! Atsižadėkite egoizmo ir gyvenkite pranešimais, kuriuos jums duodu. Be jų negalite pakeisti savo gyvenimo. Gyvendami malda, turėsite ramybę. Gyvendami ramybėje, jausite poreikį liudyti, nes atrasite Dievą, kuris…

2016 rugsejo 25

„Brangūs vaikai! Šiandien aš kviečiu jus maldai. Tegul malda jums taps gyvenimu. Tik taip jūsų širdys prisipildys ramybe ir džiaugsmu. Dievas bus šalia jūsų, ir jūs jausite Jį savo širdyje kaip draugą. Jūs kalbėsitės su…

2016 birželio 25

„Brangūs vaikai! Kartu su Manimi dėkokite Dievui už dovaną – Mano buvimą jūsų tarpe. Melskitės, vaikeliai, ir gyvenkite pagal Dievo įsakymus, kad jums būtų gera žemėje. Šiandien, šią palaimos dieną, suteikiu jums Savo Motinišką taikos,…

2016 gegužės 25

“Mano buvimas – tai jums visiems skirta Dievo dovana ir raginimas atsiversti. Šėtonas stiprus, jis nori į jūsų širdis ir mintis įvesti chaosą ir nerimą. Todėl, vaikeliai, melskitės, kad Šventoji Dvasia vestų jus tikru džiaugsmo,…

2016 kovo 25

“Brangūs vaikai! Šiandien jums atnešu Savo meilę. Dievas leido Man jus mylėti ir iš meilės kviesti jus atsivertimui. Vaikeliai, jūs vargšai meilėje ir dar nesupratote, kad Mano Sūnus Jėzus atidavė Savo gyvenimą iš meilės, kad…

2016 Vasario 25

„Brangūs vaikai! Šiuo malonės metu visus jus kviečiu atsivertimui. Vaikeliai, jūs mažai mylite ir dar mažiau meldžiatės. Esate pasimetę ir nežinote, kas yra jūsų tikslas. Paimkite kryžių, žiūrėkite į Jėzų ir sekite Juo. Jis atsiduoda…

2016 Sausio 25

„Brangūs vaikai! Ir šiandien jus visus kviečiu maldai. Be maldos jūs negalite gyventi, nes malda yra jungtis, priartinanti jus prie Dievo. Todėl, vaikeliai, su nuolankumu širdyje, grįžkite pas Dievą ir prie Jo įsakymų, kad visa…