2023 liepos 25

„Brangūs vaikai! Šiuo malonės laiku, kai Aukščiausiasis siunčia mane pas jus – mylėti jus ir palydėti atsivertimo kelyje, – aukokite savo maldas ir aukas už visus tuos, kurie yra nutolę ir dar nepažinę Dievo meilės. Jūs, vaikeliai, būkite meilės ir ramybės liudytojais visoms neramioms širdims. Dėkoju, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

Read Previous

2023 birželio 25

Read Next

2023 rugpjūčio 25