2021 rugsėjo 25

„Brangūs vaikai! Melskitės, liudykite ir džiaukitės su manimi, nes Aukščiausiasis ir toliau siunčia mane vesti jus šventumo keliu. Supraskite, vaikeliai, jog gyvenimas yra trumpas ir jūsų laukia amžinybė, kad kartu su visais šventaisiais garbintumėte Dievą savo buvimu. Vaikeliai, nesijaudinkite dėl žemiškų dalykų, bet ilgėkitės Dangaus. Dangus bus jūsų tikslas, ir džiaugsmas įsiviešpataus jūsų širdyje. Aš esu su jumis ir laiminu visus savo motinišku palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“

Read Previous

2021 rugpjūčio 25

Read Next

2021 spalio 25