2021 rugpjūčio 25

„Brangūs vaikai! Su džiaugsmu kviečiu visus jus, vaikeliai, kurie atsiliepėte į mano kvietimą: būkite džiaugsmu ir taika. Savo gyvenimu liudykite dangų, kurį jums atnešu. Vaikeliai, tai yra laikas būti mano meilės atspindžiu tiems, kurie nemyli ir kurių širdis užvaldė neapykanta. Nepamirškite, aš esu su jumis ir užtariu jus visus pas mano Sūnų Jėzų, kad Jis suteiktų jums savo ramybę. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Read Previous

2021 liepos 25

Read Next

2021 rugsėjo 25