2021 spalio 25

„Brangūs vaikai! Grįžkite prie maldos, nes tas, kuris meldžiasi, nebijo ateities. Tas, kuris meldžiasi, yra atviras gyvenimui ir gerbia kitų gyvenimus. Kas meldžiasi, vaikeliai, tas jaučia Dievo vaikų laisvę ir džiaugsminga širdimi tarnauja savo artimo gerovei. Nes Dievas yra meilė ir laisvė. Todėl, vaikeliai, kai nori jus supančioti ir jumis pasinaudoti – tai ne nuo Dievo, nes Dievas yra meilė ir teikia savo ramybę kiekvienam kūriniui. Štai dėl ko Jis mane atsiuntė pas jus – padėti jums augti šventumo kelyje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“

Read Previous

2021 rugsėjo 25

Read Next

2021 lapkričio 25