2021 liepos 25

„Brangūs vaikai2021  liepos 25! Kviečiu jus būti malda už visus tuos, kurie nesimeldžia. Liudykite, vaikeliai, savo gyvenimu džiaugsmą, kad esate mano, o Dievas išgirs jūsų maldas ir suteiks jums ramybę šiame neramiame pasaulyje, kuriame karaliauja puikybė ir egoizmas. Vaikeliai, būkite dosnūs ir būkite mano meilės meile, kad pagonys pajustų, jog esate mano ir atsigręžtų į mano Nekalčiausiąją Širdį. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Read Previous

2021 birželio 25

Read Next

2021 rugpjūčio 25