2020 spalio 25

„Brangūs vaikai! šiuo metu aš kviečiu jus sugrįžti prie Dievo ir maldos. Kvieskite pagalbon visus šventuosius, kad jie būtų jums pagalba ir pavyzdys. Šėtonas stiprus ir kovoja, kad pritrauktų kaip įmanoma daugiau širdžių prie savęs. Trokšta karo ir neapykantos. Esu su jumis taip ilgai todėl, kad vesčiau jus išganymo keliu pas Tą, Kuris yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. Grįžkite, vaikeliai, prie meilės Dievui, o Jis bus jūsų jėga ir paguoda. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

Read Previous

2020 rugsėjo 25

Read Next

2020 lapkričio 25