1. Home
  2. 2020

Kategorija: 2020

2020 gruodžio 25

„Brangūs vaikai, ir šiandien Jėzus yra čia, šalia jūsų, netgi tuomet, kai manote, kad esate vieniši ir jūsų gyvenime nėra šviesos. Jis yra čia ir niekada jūsų neapleido ir neatsitraukė nuo jūsų. Jo gimimo šviesa…

2020 gruodžio 25

„Brangūs vaikai! Aš nešu jums kūdikėlį Jėzų, kuris neša jums taiką ir ramybę. Jis – jūsų gyvenimo praeitis, dabartis ir ateitis. Vaikeliai neleiskite, kad užgestu jūsų viltis ir tikėjimas geresnia ateitimi, nes jūs esate išrinkti…

2020 lapkričio 25

„Brangūs vaikai! Tai meilės, šilumos, maldos ir džiaugsmo laikas. Melskitės, vaikeliai, kad jūsų širdyse gimtų mažasis Jėzus. Atverkite savo širdis Jėzui, kuris teikia save kiekvienam iš jūsų. Dievas atsiuntė mane, kad būčiau džiaugsmu ir viltimi…

2020 spalio 25

„Brangūs vaikai! šiuo metu aš kviečiu jus sugrįžti prie Dievo ir maldos. Kvieskite pagalbon visus šventuosius, kad jie būtų jums pagalba ir pavyzdys. Šėtonas stiprus ir kovoja, kad pritrauktų kaip įmanoma daugiau širdžių prie savęs.…

2020 rugsėjo 25

„Brangūs vaikai! Aš esu su jumis taip ilgai, nes Dievas yra didis savo meilėje ir mano buvime. Kviečiu jus, vaikeliai, grįžti pas Dievą ir prie maldos. Tegul jūsų gyvenimo matas būna meilė ir, vaikeliai, atminkite,…

2020 rugpjūčio 25

„Brangūs vaikai! Tai malonės laikas. Aš esu su jumis ir vėl kviečiu: vaikeliai, sugrįžkite pas Dievą ir melskitės, kol malda taps jums džiaugsmu. Vaikeliai, jūs neturite nei ateities nei ramybės, kol jūsų gyvenimas neprasidės nuo…

2020 liepos 25

„Brangūs vaikai! Šiuo neramiu metu, kai velnias imasi sielų pjūties, kad pritrauktų jas prie savęs, kviečiu jus nuolatinei maldai, kad maldoje atrastumėte meilės ir vilties Dievą. Vaikeliai, paimkite į rankas kryžių. Tegu jis bus jums…

2020 birželio 25

„Melskitės, melskitės, melskitės.”

2020 birželio 25

„Brangūs vaikai! Klausausi jūsų šauksmų ir maldų ir užtariu jus prieš savo Sūnų Jėzų, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Vaikeliai, grįžkite prie maldos, atverkite savo širdis šiuo malonės metu ir eikite atsivertimo keliu. Jūsų…

2020 gegužės 25

„Brangūs vaikai! Melskitės su manimi už jūsų visų naują gyvenimą. Vaikeliai, savo širdyse jūs žinote, ką reikia keisti: grįžkite pas Dievą ir prie Jo įsakymų, kad Šventoji Dvasia pakeistų jūsų gyvenimus ir šios žemės veidą,…

2020 kovo 25

„Brangūs vaikai! Tegul šis laikas tampa jums postūmiu asmeniniam atsivertimui. Vienumoje, vaikeliai, melskite Šventąją Dvasią, kad sustiprintų jus tikėjime ir pasitikėjime Dievu, kad būtumėte verti liudytojai meilės, kuria Dievas apdovanoja jus per mano buvimą. Vaikeliai,…

2020 kovo 25

„Brangūs vaikai! Aš esu su jumis visus tuos metus, kad vesčiau jus išganymo keliu. Grįžkite pas mano Sūnų, grįžkite prie maldos ir pasninko. Vaikeliai, leiskite, kad Dievas kalbėtų į jūsų širdį, nes šėtonas karaliauja ir…

2020 vasario 25

„Brangūs vaikai! Šiuo malonės metu trokštu matyti jūsų veidus atsimainiusius maldoje. Jūs esate taip persmelkti žemiškais reikalais, jog nenujaučiate, kad pavasaris jau prie slenksčio. Vaikeliai, esate pakviesti nuolankumui ir maldai. Kaip gamta kovoja tyloje už…

2020 sausio 25

„Brangūs vaikai! Šiandien aš kviečiu jus melstis dar daugiau, kol pajusite atleidimo šventumą savo širdyje. Šeimose turi būti šventumas, nes, vaikeliai, be meilės ir šventumo pasauliui nėra ateities – nes šventume ir džiaugsme jūs atiduodate…