2020 lapkričio 25

„Brangūs vaikai! Tai meilės, šilumos, maldos ir džiaugsmo laikas. Melskitės, vaikeliai, kad jūsų širdyse gimtų mažasis Jėzus. Atverkite savo širdis Jėzui, kuris teikia save kiekvienam iš jūsų. Dievas atsiuntė mane, kad būčiau džiaugsmu ir viltimi šiuo metu, tad aš jums sakau: be mažojo Jėzaus jūs neturite švelnumo, nepatiriate dangaus, kuris paslėptas naujagimyje. Taigi, vaikeliai, dirbkite su savimi. Skaitydami Šventąjį Raštą, suvoksite Jėzaus gimimą ir džiaugsmą, kaip ir pirmosiomis dienomis, kurias Medjugorjė padovanojo žmonijai. Istorija taps tiesa, kuri ir šiandien kartojasi jumyse ir aplink jus. Veikite ir kurkite taiką per išpažinties sakramentą. Susitaikykite su Dievu, vaikeliai, ir pamatysite stebuklus aplink save. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

Read Previous

2020 spalio 25

Read Next

2020 gruodžio 25