2020 rugsėjo 25

„Brangūs vaikai! Aš esu su jumis taip ilgai, nes Dievas yra didis savo meilėje ir mano buvime. Kviečiu jus, vaikeliai, grįžti pas Dievą ir prie maldos. Tegul jūsų gyvenimo matas būna meilė ir, vaikeliai, atminkite, jog malda ir pasninkas daro stebuklus jumyse ir aplink jus. Ką bedarytumėte, tebūnie tai Dievo garbei, ir tuomet dangus pripildys jūsų širdį džiaugsmu ir pajusite, kad Dievas jus myli ir siunčia mane išgelbėti jus ir Žemę, kurioje gyvenate. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

Read Previous

2020 rugpjūčio 25

Read Next

2020 spalio 25