2020 rugpjūčio 25

„Brangūs vaikai! Tai malonės laikas. Aš esu su jumis ir vėl kviečiu: vaikeliai, sugrįžkite pas Dievą ir melskitės, kol malda taps jums džiaugsmu. Vaikeliai, jūs neturite nei ateities nei ramybės, kol jūsų gyvenimas neprasidės nuo asmeninio atsivertimo ir permainos į gera. Blogis bus sustabdytas ir taika įsiviešpataus jūsų širdyse. Tad, vaikeliai, melskitės, melskitės, melskitės. Aš esu su jumis ir užtariu kiekvieną iš jūsų savo Sūnaus Jėzaus akivaizdoje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

Read Previous

2020 liepos 25

Read Next

2020 rugsėjo 25