2020 gegužės 25

„Brangūs vaikai! Melskitės su manimi už jūsų visų naują gyvenimą. Vaikeliai, savo širdyse jūs žinote, ką reikia keisti: grįžkite pas Dievą ir prie Jo įsakymų, kad Šventoji Dvasia pakeistų jūsų gyvenimus ir šios žemės veidą, kuriai reikia atnaujinimo Dvasioje. Vaikeliai, būkite malda visiems tiems, kurie nesimeldžia; būkite džiaugsmu visiems tiems, kurie nemato išeities; būkite šviesos nešėjais šio neramaus laikmečio tamsybėse. Melskitės ir ieškokite šventųjų pagalbos bei apsaugos, kad ir jūs galėtumėte ilgėtis Dangaus ir Dangiškųjų dalykų. Aš esu su jumis ir visus jus saugau ir laiminu savo motinišku palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Read Previous

2020 kovo 25

Read Next

2020 birželio 25