Malda ir pasninkas už taiką Ukrainoje

2023 m. gruodžio 8 d. prasidėjo nuolatinės maldos ir pasninko už taiką Ukrainoje iniciatyva. Maldos grupės, kurias sudaro 24 žmonės, buvo įsteigtos melstis ir pasninkauti už taiką ištisus metus. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite molytvapist.org. Štai keletas maldos grupes sudariusių žmonių liudijimų.
Lesios liudijimas
Sveikinimai visiems! Spalio mėnesį buvau Medžiugorjėje ir ten išgirdau apie nuolatinę Rožinio maldą už taiką Ukrainoje. Aš taip pat norėjau prisijungti prie šios maldos. Taigi nusprendžiau pati suburti maldos grupę, kuri būtų atsakinga už maldą vieną dieną per mėnesį. Mūsų grupė meldžiasi kiekvieno mėnesio 12 dieną. Dalis maldos grupės yra Ukrainoje – 12 žmonių, vienas žmogus yra Lenkijoje, o visi kiti grupės nariai gyvena Italijoje. Iš pradžių, kai buvau Medžiugorjėje, man atrodė, kad bus labai lengva surinkti žmones maldai, bet grįžusi į Ukrainą pamačiau, kad yra tam tikrų sunkumų. Tada paklausiau savęs: kas aš esu, kad visi man paklustų nuo pirmo žodžio ir greitai prisijungtų prie mano maldos grupės? Mačiau, kad tai neįvyks be Dievo pagalbos, todėl paprašiau Viešpaties Jo vadovavimo, Jo pagalbos ir taip susirinko grupė. Šioje maldoje mes visi viliamės Viešpačiu Dievu. Dievas laukia mūsų maldų, kreipimųsi, mūsų prašymų – tai vienas efektyviausių būdų padėti vaikinams. Ne kartą esu girdėjusi ir kitų liudijimų iš fronto, kaip malda juos saugo, kaip ji jiems padeda. Žinoma, ta pačia intencija mes ir toliau meldžiamės ir meldžiame: Dieve! Palaimink mūsų Ukrainą ramybe, mes laukiame tik Tavo pagalbos, Viešpatie! Per visų žmonių maldas, per visų šventųjų apsaugą ir per Dievo Motinos apsaugą mes laukiame šios ramybės.
Anos liudijimas
Mano vardas Ana. Gyvenu Zalescų kaime. Apie maldą išgirdau rugpjūčio 24 d. Podlescų kaime vykusiame Medžiugorjės susirinkime, kuriame dalyvavo „Marijos šviesos“ bendruomenės merginos ir svečiai iš Medžiugorjės. Jie pakvietė mus prisijungti prie nuolatinės Rožinio maldos už taiką Ukrainoje ir pasaulyje. Priėjusi prie merginų, kiekvieno mėnesio 10 dieną užsiregistravau maldai. Kai grįžau namo, išsiunčiau kvietimą į mūsų piligrimų grupę, ir žmonės pradėjo labai noriai registruotis. Labai greitai buvo surinkta mūsų maldos grupė, netgi surinkome grupę žmonių, kurie meldžiasi kiekvieno mėnesio 9 dieną, taip pat tomis dienomis, kai meldžiamės Rožinį, pradėjome pasninkauti. Dar buvo laisvų dienų maldai, todėl žmonės iš aplinkinių kaimų taip pat organizavo grupes. Mūsų Zalescų kaimas pasiėmė melstis 10 dienų, žmonės iš netoliese esančių kaimų prisijungė ir su dideliu malonumu, paėmė laisvas dienas ir kiekviename kaime susikūrė atskira maldos bendruomenė. Karo pradžioje turėjome tokią 27 žmonių grupę. Meldėmės nuolat, bet tai buvo fiziškai sunku – turėjome melstis kiekvieną dieną, daugelis iš mūsų dirbo, taip pat buvo sunku rasti žmonių. Dabar tai yra viena diena per mėnesį – ir tai nesukelia jokių problemų, galima vis prisijungti. Ačiū Švenčiausiajai Dievo Motinai, kad suvienijo mus maldoje!

Read Previous

PASIRENGIMAS MIŠIOMS (Tėvas Slavko Barbaričius, OFM)

Read Next

Lietuvos piligrimų dienos Medžiugorjėje Balandžio 23– 25 d.