2020 birželio 25

„Brangūs vaikai! Klausausi jūsų šauksmų ir maldų ir užtariu jus prieš savo Sūnų Jėzų, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Vaikeliai, grįžkite prie maldos, atverkite savo širdis šiuo malonės metu ir eikite atsivertimo keliu. Jūsų gyvenimas praeina ir be Dievo neturi prasmės. Štai kodėl esu su jumis: kad vesčiau jus į gyvenimo šventumą, kad kiekvienas iš jūsų atrastų gyvenimo džiaugsmą. Aš myliu jus visus, vaikeliai, ir laiminu jus savo motinišku palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Read Previous

2020 gegužės 25

Read Next

2020 birželio 25