2017 vasario 25

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus giliai išgyventi savo tikėjimą ir melsti Aukščiausiąjį, kad jūsų tikėjimą sustiprintų taip, kad nei vėjai, nei audros negalėtų jo palaužti. Malda ir amžinojo gyvenimo viltis tebūna jūsų tikėjimo šaknimis. Vaikeliai, jau dabar dirbkite su savimi šiuo malonės metu, kuomet Dievas teikia jums malonę – per atsižadėjimą ir kvietimą atsiversti – tapti žmonėmis su aiškiu ir atkakliu tikėjimu bei viltimi. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Read Previous

2020 kovo 02

Read Next

2017 kovo 25