2017 kovo 25

„Brangūs vaikai! Šiuo malonės laiku visus jus kviečiu, kad atvertumėte širdis Dievo gailestingumui, kad per maldą, atgailą ir pasiryžimą šventumui pradėtumėte naują gyvenimą. Šis pavasario metas skatina jus savo mintyse ir širdyse naujam gyvenimui, atsinaujinimui. Todėl, vaikeliai, aš esu su jumis, kad padėčiau tvirtai pasakyti Dievui ir Dievo įsakymams TAIP. Neesate vieni, aš esu su jumis iš malonės, kurią man teikia Aukščiausiasis, jums ir jūsų kartoms. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Read Previous

2017 vasario 25

Read Next

2017 balandžio 25