Dievo Motinos pasirodymas regėtojai Marijai Lunetti 2024-06-19

„Dievo Motinos pasirodymas regėtojai Marijai Lunetti 2024-06-19 23:30 ant Podbrdo kalno: „Taip pat šį vakarą, kai atėjo Dievo Motina, Ji vėl meldėsi savo gimtąja aramėjų kalba. Patikėjau Dievo Motinai mus visus, visas mūsų intencijas ir viską, kas yra mūsų širdyse, visus, kurie patikėjo save mūsų maldoms. Ypatingu būdu prašiau Dievo Motinos užtarti pasaulį prieš Jos Sūnų Jėzų. Dievo Motina meldėsi už mus ir palaimino mus visus Savo motinišku palaiminimu. Ji dėkojo mums už kiekvieną auką, kurią per šią noveną paaukojome Jos intencijomis. Ji pasakė, kad pamatys mus rytoj tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje, ir iškeliavo į Dangų“.

Read Previous

Dievo Motinos pasirodymas regėtojai Marijai Lunetti 2024 m. birželio 18 d.

Read Next

Dievo Motinos pasirodymas regėtojai Marijai Lunetti 2024 m. birželio 20 d.