Dievo Motinos pasirodymas regėtojai Marijai Lunetti 2024 m. birželio 18 d.

Dievo Motinos pasirodymas regėtojai Marijai Lunetti 2024 m. birželio 18 d., 23:30 ant Podbrdo kalno: „Šį vakarą per apsireiškimą Dievo Motina mums padėkojo ir prašė atvykti pasimelsti dar gausiau. Visą tą laiką Ji meldėsi už ramybę taiką mūsų širdyse, šeimose ir visame pasaulyje. Ji palaimino mus visus. Ji meldėsi Savo gimtąja kalba. Šiandien, trečią dieną, Dievo Motina meldėsi aramėjų kalba. To dar niekada nebuvo. Dievo Motina mus palaimino ir nukeliavo į dangų“.

Read Previous

Dievo Motinos pasirodymas regėtojai Marijai Lunetti 2024 m. birželio 17 d.

Read Next

Dievo Motinos pasirodymas regėtojai Marijai Lunetti 2024-06-19