Dievo Motinos pasirodymas regėtojai Marijai Lunetti 2024 m. birželio 20 d.

Dievo Motinos pasirodymas regėtojai Marijai Lunetti 2024 m. birželio 20 d., 23:30 ant Podbrdo kalno:
„Šį vakarą, per apsireiškimą, kai atėjo Dievo Motina, Ji pažvelgė į mus visus.
Atidaviau Jai mus visus, visus mūsų ketinimus, viską, kas yra mūsų širdyse. Ypač patikėjau tuos, kurie serga siela ir kūnu.
Prašiau Dievo Motinos užtarti pasaulį už taiką Jos Sūnaus Jėzaus akivaizdoje.
Dievo Motina ištiesė rankas ir ilgai meldėsi už mus Savo gimtąja kalba.
Ji palaimino mus visus ir pasakė, kad pasimatys rytoj tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje, ir nukeliavo į Dangų.“

Read Previous

Dievo Motinos pasirodymas regėtojai Marijai Lunetti 2024-06-19

Read Next

Dievo Motinos pasirodymas regėtojai Marijai Lunetti 2024 m. birželio 21 d.