2023 m. lapkričio 1-8 d.: malda už išėjusiuosius

Mieli bičiuliai,
Lapkričio 2-ji – visų mirusiųjų atminimo diena. Per šią ir artimiausias dienas – nuo lapkričio 1 iki 8 – Bažnyčia duoda mums galimybę pelnyti mirusiems visišką indulgenciją, t. y. visos bausmės už nuodėmes atleidimą skaistyklos sieloms.
„Indulgencija gali būti dalinė arba visiška, priklausomai nuo to, ar ji visiškai ar dalinai išvaduoja nuo laikinos bausmės už nuodėmes.“ „Kiekvienas tikintysis gali gauti indulgencijas […] sau arba skirti jas už mirusius.“
[KBK 1471]
1.Tikintieji, kurie lapkričio 1-8 dienomis aplankys kapines ir pasimels už mirusius, taip pat gali pelnyti visišką indulgenciją mirusiems. Be to, norintys gauti indulgenciją privalo įvykdyti šias sąlygas:
– aplankius kapines pasimelsti Tėve mūsų ir Tikiu,
– šventoji Išpažintis iki ar po mirusiųjų kapų aplankymo,
– šv. Komunija [geriausiai tą pačią dieną],
– maldos Šventojo Tėvo intencija.
Be to, būtina vidinė laisvė nuo bet kokios nuodėmės, net kasdienės.
2. Lapkričio 2-ją, mirusiųjų paminėjimo dieną, tikintieji gali gauti visišką indulgenciją ir aukoti ją už konkrečią skaistyklos sielą. Tam reikia įvykdyti šias sąlygas:
– aplankyti bažnyčią ar koplyčią;
– maldos Tėve mūsų ir Tikiu;
– šv. Išpažintis iki ar po mirusiųjų kapų aplankymo;
– šv. Komunija [geriausiai tą pačią dieną];
– maldos Šventojo Tėvo intencija.
Šią indulgenciją galima gauti nuo lapkričio 1-sios pusiaudienio iki lapkričio 2-sios pusiaunakčio.
Maldoje su Jumis

Marijos Šviesa

Read Previous

2023 spalio 25

Read Next

TAIKA – TAI GĖRIS, KURIO TROKŠTA KIEKVIENA ŠIRDIS