2018 rugpjūčio 02

„Brangūs vaikai, su motiniška meile kviečiu jus atverti širdis taikai; atverkite širdis mano Sūnui, tegul jūsų širdyse gieda meilė mano Sūnui, nes tik per šią meilę taika ateina į sielą. Vaikai mano, žinau, kad jumyse yra gėrio, žinau, kad jumyse yra meilės – gailestingosios meilės. Bet daugelio mano vaikų širdys vis dar užvertos. Jie mano, kad gali viską daryti nenukreipdami savo minčių į Dangiškąjį Tėvą, kuris apšviečia, į mano Sūnų, kuris nuolat iš naujo yra su jumis Eucharistijoje ir trokšta klausytis jūsų. Mano vaikai, kodėl nesikalbate su Juo? Kiekvieno jūsų gyvenimas yra svarbus ir brangus, nes jis yra Dangiškojo Tėvo dovana amžinybei. Todėl niekada nepamirškite Jam dėkoti: kalbėkitės su Juo. Mano vaikai, žinau, jog tai, kas ateina vėliau, jums nėra žinoma, tačiau, kai išauš tas jūsų ‘vėliau’, gausite atsakymą į kiekvieną klausimą. Mano motiniška meilė trokšta, kad būtumėte pasiruošę. Mano vaikai, savo gyvenimu palikite žmonių, kuriuos sutinkate, širdyse gerą jausmą – ramybės, gėrio, meilės ir atleidimo jausmą. Per maldą klausykitės, ką kalba jums mano Sūnus ir darykite tai. Ir vėl kviečiu jus melstis už savo ganytojus, už tuos, kuriuos pakvietė mano Sūnus. Atminkite, jiems reikia maldos ir meilės. Dėkoju jums.“

Read Previous

2018 liepos 02

Read Next

2018 rugsėjo 02