2018 rugsėjo 02

„Brangūs vaikai, mano žodžiai yra paprasti, bet kupini motiniškos meilės ir rūpesčio. Vaikai mano, virš jūsų vis labiau telkiasi tamsos ir melo šešėlis, o aš jus kviečiu šviesai ir tiesai – aš kviečiu jus pas savo Sūnų. Tik Jis gali perkeisti neviltį ir kentėjimus į taiką ir ramybę, tik Jis gali suteikti viltį giliausiame skausme. Mano Sūnus yra pasaulio gyvenimas. Kuo labiau Jį pažinsite, tuo labiau priartėsite prie Jo, tuo labiau Jį pamilsite, nes mano Sūnus yra Meilė. Meilė perkeičia viską – ji paverčia nuostabiu dalyku tai, kas, be meilės, jums atrodo nereikšminga. Todėl iš naujo sakau jums – jei norite augti dvasiškai, privalote labai mylėti. Mano meilės apaštalai, žinau, kad ne visada yra lengva, tačiau ir skausmingi keliai yra keliai, vedantys į dvasinį augimą, į tikėjimą ir pas mano Sūnų. Mano vaikai, melskitės, mąstykite apie mano Sūnų. Kiekvieną dienos akimirką kelkite savo sielą į Jį, o aš surinksiu jūsų maldas, kaip gėles iš gražiausio sodo, ir dovanosiu jas savo Sūnui. Būkite tikrais mano meilės apaštalais, skleiskite visiems mano Sūnaus meilę, būkite nuostabiausių gėlių sodais. Maldomis padėkite savo ganytojams, kad galėtų būti dvasiniais tėvais, kupinais meilės visiems žmonėms. Dėkoju jums”

Read Previous

2018 rugpjūčio 02

Read Next

2018 spalio 02